کمیته ورزشی ورزآرا ایام تاسوعا و عاشورای حسینی را بر سوگواران راستینش تسلیت عرض می نماید

کمیته ورزشی ورزآرا ایام تاسوعا و عاشورای حسینی را بر سوگواران راستینش تسلیت عرض می نماید

استاد سید رضا شاهمیری بنیانگذار ورزش ورزآرا: واقعه عاشورا رساترین ندای حق علیه باطل است که فقط یزیدیان از یادبود و شنیدن آن عاجزند.

 

امام حسین علیه السلام: کسی که برای جلب رضایت و خشنودی مردم موجب خشم و غضب خداوند شود، خداوند او را به مردم وامی گذارد.

 

امام حسین علیه السلام: هر که تو را دوست داشته باشد، از کار ناپسند تو را باز میدارد و هر که با تو دشمن باشد فریبت می دهد و به گناه تشویقت می کند.

 

امام حسین علیه السلام: عقل جز با پیروی از حق کمال نمی یابد.