ویژگی های منحصر بفرد ورزش تحوّلی ورزآرا

ویژگی های منحصر بفرد ورزش تحوّلی ورزآرا

بسم الله الرحمن الرحیم

ورزآرا ورزشی اصیل، ایرانی و اخلاق محور است که توسط یکی از پیشکسوتان دلسوز و سخت کوش ورزش کشورمان، استاد سیّد رضا شاهمیری بنیان گذاری شده است. ایشان پس از سالها تحقیق در زمینه علوم ورزشی و تجربه رشته های مختلف ورزشی، موفق به ابداع یک رشته ورزشی شدند که بیشترین تأثیر و کمترین آسیب را داشته باشد.

ورزآرا از معدود ورزشهایی است که دارای اهدافی معین، مشخص و متعالی است. ورزش تحولی ورزآرا، روش خاصی است که حرکات موزون کششی، تکنیک های تنفسی، تمرینات تفکری، هنر تصویر سازی و مهارت در ایجاد انقباض و انبساط تک تک اعضای بدن را به ورزندگان می آموزد تا علاقه مندان با بهره گیری از آنها و شناخت استعدادهای خویش در تمامی جنبه های زندگی موفق بوده و قادر باشند نیروهای بالقوه خود را به فعل در آورند.

ورزآرا تنها ورزشی است که به ورزندگان خود الگوهای الهی معرفی می کند. الگوی ورزآرا، ناب ترین، والاترین و پاک ترین الگوهای جهان یعنی ائمه عصمت و طهارت (ع) می باشند؛ چرا که بنیانگذار ورزآرا  استاد سیّد رضا شاهمیری معتقد است: «هر کسی الگویی دارد، ما نیز اهل بیت علیهم السلام را داریم».