فرارسیدن ماه محرم، بر عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) تسلیت باد

فرارسیدن ماه محرم، بر عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) تسلیت باد