عید سعید غدیر خم بر شیعیان جهان مبارک باد

عید سعید غدیر خم بر شیعیان جهان مبارک باد