بسم الله الرحمن الرحیم إنا لله وإنا إليه راجعون همه از اوییم و بازگشت همه بسوی اوست بدینوسیله درگذشت مهندس حاج سیّد مجتبی صورتیان ریاست محترم کمیته ورزآرا در استان لرستان را خدمت خانواده محترم صورتیان و خانواده بزرگ ورزآرا تسلیت عرض نموده و برای عزیز درگذشته ،علو درجات و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر جمیل از درگاه ایزدی مسئلت داریم.

بسم الله الرحمن الرحیم إنا لله وإنا إليه راجعون همه از اوییم و بازگشت همه بسوی اوست  بدینوسیله درگذشت مهندس حاج سیّد مجتبی صورتیان ریاست محترم کمیته ورزآرا در استان لرستان را خدمت خانواده محترم صورتیان و خانواده بزرگ ورزآرا تسلیت عرض نموده و برای عزیز درگذشته ،علو درجات و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر جمیل از درگاه ایزدی مسئلت داریم.